Entreprenad

 

GEZET Maskinstation utför alla typer av entreprenadarbeten såsom grävning, avloppsanläggning, anläggning av skogsvägar, schaktning, grunder samt förarbete för trädgårdsanläggning.

 
Vi är diplomerade för anläggning av enskilda avlopp. Vintertid erbjuder vi även snöröjning och sandspridning.

 
Vi utgår från Bjättlunda mellan Timmele, Ulricehamn och Hökerum. 

 

Vi vill alltid göra ett bra arbete och målet är alltid nöjda kunder!

   

Mer om företaget  
 

Jordbrukstjänster 

 

Vi erbjuder allt från plöjning och sådd till ogräsbekämpning och vallskörd. Många års tävlingsplöjning där precision är en
mycket viktig del präglar vårt arbete.
 

Mer om våra tjänster 

Bred maskinpark!

 

Vi garanterar ett noggrant och väl utfört arbete. Med en bred maskinpark kan vi erbjuda de tjänster våra kunder efterfrågar.

 

Mer om vår maskinpark