Företaget

 

Sedan 2005 driver jag, Georg Zetterberg tillsammans med Frans och Freddy GEZET Maskinstation. Verksamheten utgår från Skomakare-gården i Bjättlunda utanför Timmele och vi vänder oss till lantbrukare, företag, kommuner och privatpersoner runt  om i Sjuhäradsbygden.
 
Tävlingsplöjning

 

Vi gör alltid vårt bästa på varje uppdrag. Arbetet präglas av många års erfarenhet av tävlingsplöjning där noggrannhet och precision är ett måste.
 

 

Schaktning och anläggning

 

Genom åren har vi fått många nöjda kunder som återkommande anlitar oss. Till en början bestod verksamheten främst i lantbruksentreprenad men de senaste åren har det blivit allt mer entreprenadarbeten såsom schaktning och anläggning av avlopp och skogsvägar.

 

Entreprenad och lantbrukstjänster

 

Idag utför vi ungefär lika mycket entreprenadarbeten som lantbrukstjänster.