Lantbruk

 

Vi erbjuder bland annat följande lantbrukstjänster:

 

  • Jordbearbetning
  • Plöjning
  • Sådd
  • Vallskörd/Hackning
  • Vallskörd/Strängläggning 
  • Ogräsbekämpning
  • Gödselspridning/flytgödselspridning

  

 

Bilder från våra arbeten

       
Jordbearbetning

 

 

 

Ogräsbekämpning

 

 

 

 

Vallskörd

 

 

 

Tävlingsplöjning

 


 

 
Övrigt